Trendy bydlení

Hlavní strana » Finance » Článek

O dotace na sociální bydlení mohou žádat i soukromí investoři

15. 9. 2009
O dotace na sociální bydlení, které vláda odsouhlasila ministerstvu pro místní rozvoj v srpnu tohoto roku, mohou kromě obcí a měst zažádat i soukromí investoři. Cílem je podporovat výstavbu finančně dostupných nájemních bytů pro osoby, jež nejsou schopny pořídit si nebo udržet bydlení v tržním sektoru.

Nově schválené nařízení vlády, které zahrnuje poskytování dotací nejen obcím a městům, jak tomu bylo doposud, ale i fyzickým či právnickým osobám, se vztahuje na zcela novou výstavbu i na rekonstrukci sociálních bytů. Jedná se o byty, které jsou určeny domácnostem s nízkými příjmy, osobám s handicapy a seniorům nad 75 let.

K čemu jsou dotace určeny?

Dotace čerpají finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení. Ty mají sloužit k uhrazení části nákladů na výstavbu podporovaných sociálních nájemních bytů a to jak na novou výstavbu, tak i na rekonstrukci již existující stavby. Poté, co bude byt nejméně 10 let využíván jako sociální nájemné bydlení v období 15 let od dokončení stavby, je možné s ním volně nakládat (nabídnout jej na trhu za smluvní nájemné nebo jej převést do osobního vlastnictví atd.). Desetiletá podmínka ale nemusí být splněna najednou, může být v různých etapách.

Výše dotací

Finanční podpora u novostavby činí 6 500 Kč/m2 s horním limitem 500 000 Kč. U stavebních úprav a rekonstrukcí dotace dosahuje částky 5 500 Kč/m2, maximálně však 420 000 Kč na bytovou jednotku. V určitých případech lze dotaci navýšit. Vznikne-li upravitelný byt, který může bez dalších stavebních úprav sloužit pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dotace se zvyšuje o 50 000 Kč. Pokud výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu A, navýší se dotace o 100 000 Kč. V případě, že výstavba realizovaná stavebními úpravami, nástavbou, přístavbou nebo úpravou bytu nezpůsobilého k bydlení splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B, zvyšuje se dotace o 50 000 Kč. Celková hodnota dotace, tedy součet dotací na jednotlivé sociální byty, však nesmí přesáhnout 30 % celkových investičních nákladů na výstavbu sociálních nájemních bytů.

Podmínky pro získání finanční podpory

Dotace jsou na každý byt individuální, což znamená, že investor může z bytového komplexu vyčlenit na sociální nájemní byty jen určitý počet. Na tyto byty pak může jednotlivě žádat dotace. Aby mohl získat dotace, musí předložit ekonomický finanční projekt a hodnověrné prokázání, že má další finanční zdroje pro výstavbu. Další podmínkou je doložení výpisu z katastru nemovitostí a dokladu o bezdlužnosti vůči veřejným rozpočtům. Pokud se jedná o novostavbu, musí investor k žádosti přiložit alespoň územní rozhodnutí a u rekonstrukcí pak posudek statika.

Podle prvních odhadů počítá ministerstvo pro místní rozvoj do konce roku 2010 s výstavbou 2 000 sociálních nájemních bytů. V ideálním případě chce ministerstvo postupně tímto způsobem podpořit až 10 000 bytů ročně. Rozsah výstavby však závisí na poptávce, vůli investorů vyhovět nastaveným podmínkám programu a v neposlední řadě i finančních možnostech státu, tedy výše rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení.


publikováno: 15. 9. 2009, v rubrice Finance
Štítky:

Nejčtenější články v rubrice Finance:

Další články v rubrice Finance: