Trendy bydlení

Hlavní strana » Aktuálně » Článek

Jaké novinky zavedla Modrá pyramida?

24. 1. 2016

Modrá pyramida zavedla pro své klienty dynamický biometrický podpis, což umožní poradcům Modré pyramidy řešit požadavky klientů rychleji a efektivněji. Zvýší se také bezpečnost podepsaných dokumentů. Zavedení biometrického podpisu umožnila rozsáhlá digitalizace a automatizace procesů, které klient nevidí – zpracování smluv, podpory poradců i napojení na další systémy banky.

Co je biometrický podpis?

Díky nové technologii může klient vyplnit spolu se svým poradcem smlouvu elektronicky a vlastnoručně ji také ihned elektronicky podepsat – prostřednictvím podpisového zařízení, tzv. SignPad. To zachovává pohodlí a zvyklosti klienta „podepisovat dokumenty rukou“, avšak rapidně zvyšuje rychlost zpracování dokumentu i bezpečnost. „Každý biometricky podepsaný dokument je jedinečný a obsahuje unikátní informace, které znemožňují jeho změnu nebo zneužití. Podepisovací zařízení snímá dynamické charakteristiky podpisu, například jak klient v rámci svého podpisu na jednotlivá písmena tlačí, kde pero na podložce zrychluje nebo kde naopak zpomalí. Napodobit biometrický podpis je tak prakticky nemožné.“ uvedl Luděk Kohout, ředitel IT Modré pyramidy.

Nasnímaný elektronický podpis je okamžitě zašifrován a uložen v zabezpečeném elektronickém archivu tak, aby se k údajům nedostal nikdo bez potřebného důvodu a povolení. Podpis je tak významně bezpečnější, než jeho běžná podoba na papíře, neboť se dnes nejrůznější podepsané listiny často objevují i v naskenované podobě na internetu a podpis lze napodobit.

Snaha o zvyšování komfortu a spokojenosti klientů

Tato digitalizace a automatizace návazných procesů významně zkrátila dobu potřebnou pro založení stavebního spoření nebo schválení úvěru. Použití nové technologie prošlo úspěšným pilotním provozem, během kterého podepsalo elektronicky své dokumenty u Modré pyramidy již několik tisíc klientů. „Klienti byli při vysvětlení technologie mile překvapeni, že nejde pouze o běžný skenovaný podpis, i z rychlosti, jakou byl následně potřebný dokument v Modré pyramidě zpracován,“ dodává Jiří Žaba, ředitel Provozu a řízení změn.

Zavedení dynamického biometrického podpisu je další aktivitou v rámci snahy o zvyšování komfortu a spokojenosti klientů. Také proto by podle posledních výzkumů doporučilo svého poradce u Modré pyramidy 92 % klientů.


publikováno: 24. 1. 2016, v rubrice Aktuálně
Štítky: aktuálně, finance

Nejčtenější články v rubrice Aktuálně:

Další články v rubrice Aktuálně: